FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट बक्तव्य २०८०-०८१

७९-८० 07/03/2023 - 13:00 PDF icon बजेट वक्तव्य.pdf

चालू आ. व. (०७९/०८०) को भुक्तानी र खाता बन्द हुने सम्बन्धमा सुचना

७९-८० 06/02/2023 - 15:13

REGARDING ACCEPATION OF TECHNICAL BID & OPENING OF FINANCIAL PROPOSAL

७९-८० 02/24/2023 - 14:06 PDF icon 2. acceptance of tech.pdf

INVITATION FOR SEALED QUOTATIONS

७९-८० 02/24/2023 - 14:03 PDF icon invitation.pdf

बजेट निति तथा कार्यक्रम आ व 2079/80

७८/७९ 07/10/2022 - 15:55 PDF icon बजेट निति तथा कार्यक्रम आ व २०७९।८०

आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/02/2021 - 11:48 PDF icon नीति-तथा-कार्यक्रम आ.व. 2078-79.pdf

आ.व. २०७७/७८ को फागुन महिनाको वित्तीय विवरण तथा खर्चको फाँटवारी

७७/७८ 03/31/2021 - 13:19 PDF icon Falgun Progressment 20210331_272.pdf, PDF icon Falgun Progressment 20210331_275.pdf, PDF icon Falgun Progressment 20210331-210.pdf

लालझाडी गाउँपालिका को बार्षिक गाउँ विकास योजना 2077/078

७७/७८ 11/18/2020 - 12:35 PDF icon लालझाडी गाउँपालिका को बार्षिक गाउँ विकास योजना 2077/078

लालझाडी गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को बजेट निति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/09/2019 - 13:54 PDF icon लालझाडी गाउँपालिकाको आव २०७६-०७७ को बजेट निति तथा कार्यक्रम

लालझाडी गाउँपालिकाको बजेट तथा योजना कार्यक्रम-२०७५/२०७६

७५/७६ 09/14/2018 - 13:15 File लालझाडी गाउँपालिका बजेट तथा योजना पुस्तक

Pages