FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for quotations

७७/७८ 12/16/2020 - 10:31

सम्झौता गर्न आउने बारे

७७/७८ 12/08/2020 - 10:44 PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना

७७/७८ 12/08/2020 - 10:43 PDF icon दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना

Letter-of-acceptance-notice-to-furnish-the-performance-security-and-sign-the-procurement.pdf

७७/७८ 11/13/2020 - 05:45 PDF icon Letter-of-acceptance-notice-to-furnish-the-performance-security-and-sign-the-procurement.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! मिति:२०७७/७/१९

७७/७८ 11/04/2020 - 12:02

INVITATION FOR BIDS Date of First Publication:- 2077/05/31

७७/७८ 09/20/2020 - 13:52 PDF icon invitation.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! मिति:२०७७/०५/२९

७७/७८ 09/15/2020 - 13:58 File बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! मिति:२०७७/०५/२९

नदिजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आहान मिति 2077/4/25

७७/७८ 08/09/2020 - 18:58 PDF icon नदिजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आहान मिति 2077/4/25

सम्झौता गर्न आउने बारे 2077/3/18 गते

७६/७७ 07/05/2020 - 11:10 PDF icon scan.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना 2077/03/19गते

७६/७७ 07/03/2020 - 13:56 PDF icon 2.-notice-of-the-intent-of-acceptance.pdf

Pages