FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

INVITATION FOR BIDS Date of First Publication:- 2077/05/31

७७/७८ 09/20/2020 - 13:52 PDF icon invitation.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! मिति:२०७७/०५/२९

७७/७८ 09/15/2020 - 13:58 File बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! मिति:२०७७/०५/२९

नदिजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आहान मिति 2077/4/25

७७/७८ 08/09/2020 - 18:58 PDF icon नदिजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आहान मिति 2077/4/25

सम्झौता गर्न आउने बारे 2077/3/18 गते

७६/७७ 07/05/2020 - 11:10 PDF icon scan.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना 2077/03/19गते

७६/७७ 07/03/2020 - 13:56 PDF icon 2.-notice-of-the-intent-of-acceptance.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना 2077/03/12 गते

७६/७७ 06/28/2020 - 13:52 PDF icon 2.-15-notice-of-the-intent-of-acceptance.pdf

सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना 2077/02/30

७६/७७ 06/14/2020 - 14:31 PDF icon 11111.pdf

सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना मिति २०७७/२/१८

७६/७७ 05/31/2020 - 14:50

सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना मिति २०७७/२/१८

७६/७७ 05/31/2020 - 14:48

सम्झौता गर्न आउने बारे मिति 2077/2/1

७६/७७ 05/14/2020 - 19:09 PDF icon 3.-SCAN-notice-to-furnish-the-performance-security-and-sign-the-procurement.pdf

Pages