FAQs Complain Problems

वडा नं. १ को कार्यालय

महिला-2546

पूरुष-2490

वडा नं. १ मा कार्यरत कर्मचारी

1.

श्री भागरथी जोशी                          

वडा सचिव 

 9843641748

bhagarathijoshi2024@gmail.com

2. 

श्री बल राम राना

अ.स.ई. वडा नं. १

9804673559

balramrana2076@gmail.com

3

श्री राजेश चौधरी

कास १

 9825646433

 

Population: 
5036
Ward Contact Number: 
9812793717