FAQs Complain Problems

वडा नं. १ को कार्यालय

महिला-2685

पूरुष-2585

वडा नं. १ मा कार्यरत कर्मचारी

1.

श्री भागरथी जोशी                          

वडा सचिव 

 9843641748

bhagarathijoshi2024@gmail.com

2. 

श्री बल राम राना

अ.स.ई. वडा नं. १

9804673559

balramrana2076@gmail.com

3.

श्री रुपा चौधरी

ना.प्र.स वडा नं. १ र २

 9848820638

rupachy2076@gmail.com

श्री राजेश चौधरी

कास १

 9825646433

 

5

श्री सरिता राना

सहजकर्ता वडा नं. १ र २

 9812744078

 

 

Population: 
5270
Ward Contact Number: 
9858745591