FAQs Complain Problems

वडा नं २ को कार्यालय

महिला-2008

पूरुष-1899

वडा नं. २ म कार्यरत कर्मचारीहरु  

१       श्री     झुसराम सार्की      वडा सचिव            9812743198

२      श्री      मोली राम  राना    फिल्ड सहायक      9848998185

३        श्री   खडक बहादुर साहु     का.स               

 

Population: 
3783
Ward Contact Number: 
9814676907