FAQs Complain Problems

वडा नं २ को कार्यालय

महिला-2008

पूरुष-1899

जनप्रतिनिधिहरुको विवरणः

१. आशाराम राना          वडा अध्यक्ष

२. दिल माया चौधरी       कार्यपालिका सदस्य

३. विन्दु देवी तिरुवा       कार्यपालिका सदस्य

४. भिरा राना                वडा सदस्य

५. राम दास राना          वडा सदस्य

वडा नं. २ म कार्यरत कर्मचारीहरु  

१       श्री     झुसराम सार्की      वडा सचिव            9812743198

२      श्री      मोली राम  राना    फिल्ड सहायक      9848998185

३        श्री   खडक बहादुर साहु     का.स               

 

Population: 
3783
Ward Contact Number: 
9814676907