FAQs Complain Problems

वडा नं २ को कार्यालय

महिला-2008

पूरुष-1899

वडा नं. २ म कार्यरत कर्मचारीहरु  

१       श्री     विर सिह राना       वडा सचिव            9865899515

 

३        श्री   खडक बहादुर साहु     का.स               

 

Population: 
3907
Ward Contact Number: 
9858745592