FAQs Complain Problems

वडा नं ३ को कार्यालय

श्री टिकाराम डगौरा

महिला-2241

पूरुष-2059

वडा नं. ३ मा कार्यरत कर्मचारीहरु 

१     श्री कृष्ण प्रसाद जोशी           वडा सचिव         9848789293        kripjoshi@gmail.com

२     श्री रामदिन राना              अ स ई               9810758946        ramdheenrana@gmail.com

३      श्री भागेश्वरी कुवंर            ना प्रा स              9868858080       kunwar bageswori98@gmail.com    

४     श्री सनिता चौधरी            सहजकर्ता             ९८१२७३३११७ 

Population: 
4300
Ward Contact Number: 
9858745593