FAQs Complain Problems

वडा नं ३ को कार्यालय

महिला-2049

पूरुष-2011

वडा नं. ३ मा कार्यरत कर्मचारीहरु 

१     श्री कृष्ण प्रसाद जोशी           वडा सचिव         9848789293        kripjoshi@gmail.com

२     श्री मनोज चौधरी               फिल्ड सहायक       9865915726     kusmymc2075@gmail.com

३      श्री भागेश्वरी कुवंर            ना प्रा स              9868858080       kunwarbageswori98@gmail.com   

४     श्री सनिता चौधरी            सहजकर्ता             ९८१२७३३११७ 

५      श्री  सुरेन्द्र चौधरी           का स                    9811601018

६       श्री राम प्यारा चौधरी      का स 

Population: 
4060
Ward Contact Number: 
9858745593