FAQs Complain Problems

लालझाडी गाउँपापलिका गाउँ सभा अधिवेशनका तस्विर

Read More

तेह्रौ गाउँ अधिवेसन (२०७९) तस्विर

Read More

लालझाडी गाउँपालिका

Read More

लालझाडी गाउँपालिका

Read More

लालझाडी गाउँपालिकामा पानी फिल्टर बनाउदै

Read More

Letter of Intent to award the contract

दस्तावेज: 

LETTER OF INTENT TO AWARD THE CONTRACT

दस्तावेज: 

INVITATION FOR ELECTRONIC BID

दस्तावेज: 

जानकारी